Konzept K AS. Skøyen Næringspark. Drammensveien 130 B3 0277 Oslo –Norway | Organisasjonsnr: NO 924519835 MVA